پیچ کردن سنگ نما

نکته های پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی با طناب

نکات پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی{بدون داربست_با طناب} پیچ کردن سنگ نما شستشوی نما و پیچ کردن نما با طناب پیچ کردن سنگ نما |  نکته های قابل توجه که میتوان برای نماشویی و پیچ و رولپلاک نام Read More

درباره ی پیچ و رولپلاک نما | پیچ ورولپلاک نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما کار درارتفاع کرج،راپل:

درباره ی پیچ و رولپلاک نما:

پیچ و رولپلاک سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما کرج, پیچ کردن سنگ نما, کرج راپل, نماشویی

پیچ و رولپلاک سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما کرج, پیچ کردن سنگ نما, کرج راپل, نماشویی.درباره ی پیچ و رولپلاک نما

نماهای اصلی ساختمان که برای سنگ کاری ان بسیار زحمت کشیده شده اگر اسکوپ از اول کار نشده باشد

بطور حتم ریزش دارد.در این نوع نماها بیشتر سنگ های تراورتن هستند که خیلی بد کار میشوند و دلیل ان هم مزد کم کارفرماها است.

اگر مزد سنگ کار خوب باشد مطمعنا کار خوب انجام خواهد شد.

در تمام کسب و کار ها همین است.کارهایی که نمای ساختمان هستند باید ادم باتجربه روی کار بیایند.

کار پیچ و رولپلاک نمای ساختمان اون هم با طناب(بدون داربست) انجام میشود باید دقت داشت که ابزارهایی که به نمای رومی معروف هستند پیچ زدن ان مخصوصا نماهایی که ریز کار شده باشند طاقت فرسا است.