خدمات نما

خدمات نما – با طناب – بدون داربست

خدمات نما خدمات سنگ نما – با طناب – بدون داربست خدمات نما – پیچ و رولپلاک سنگ نما – تثبیت کردن سنگ نما ROPEACCESS  محکم سازی سنگ نما – مقاوم کردن نما – پیچ کردن نمای ساختمان پیچ رولپلاک Read More

نماشویی - پیچ رولپلاک نما

پیچ رولپلاک سنگ نما-ماهرترین طناب کار-کرج،تهران،فردیس،

پیچ رولپلاک سنگ نما ۰۹۳۵۳۱۹۲۲۴۰ پیچ رولپلاک نما :با گروه ارتفاع کاران استوار باشید تا از ریزش سنگ های خود در امان باشید. این روش با طناب میباشد،و بعد از پیچ و رولپلاک کردن شما دیگر نگران ریزش سنگ نباشید Read More