پیچ کردن سنگ نما

نکته های پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی با طناب

نکات پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی{بدون داربست_با طناب} پیچ کردن سنگ نما شستشوی نما و پیچ کردن نما با طناب پیچ کردن سنگ نما |  نکته های قابل توجه که میتوان برای نماشویی و پیچ و رولپلاک نام Read More

جنس پیچ و رولپلاک نما

نمونه ای از جنسهای پیچ ورولپلاک | پیچ ورولپلاک نما

نمونه ای از جنسهای پیچ رولپلاک:

انواع پیچ:

۱جنسهای پیچ رولپلاک, سنگ های نما, پیچ و رولپلاک

.پیچ های اهنی ;جنسهای پیچ رولپلاک

۲٫پیچ های المینیومی

۳٫پیچ های گالوانیزه

۴٫پیچ های مسی

۵٫و غیره…