ریزش سنگ - پیچ رولپلاک

سنگ ها را چگونه از خطر ریزش نجات بدهیم؟ | پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما ریزش سنگ چیست ؟  چند نوع سنگ داریم؟ جنس سنگ شما از چه نوعی است؟ چندین نوع سنگ است که از انها برای نماهای ساختمان استفاده میشود. تمام سنگ ها را میتوان اسکوپ سیمی انجام داد Read More

پیچ و رولپلاک سنگ نما

مقاوم سازی نمای ساختمان با پیچ و رولپلاک

مقاوم سازی نما با پیچ و رولپلاک سنگ نما امروزه با اتمام ساختمان سازی مرحله ای به نام مقاوم سازی نما با پیچ و رولپلاک سنگ نما صورت می گیرد. پیچ و رولپلاک سنگ نما با استفاده ازطناب یکی ازاین Read More