پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان:

دکتر نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان:

پیچ و رولپلاک سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, پیچ و رولپلاک سنگ ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای ساختمان, پیچ و رولپلاک نما در کرج, پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج, نماشویی, شستشوی نما

ارتفاع کارهایی که با توجه به نمونه های سنگ حتی زمانی که تجربه ی کار در ارتفاع را دارند باعث خرابی میشوند.شستشوی نمای ساختمان نیز همانند کار پیچ و رولپلاک بسیار دشوار است.به دلیل اینکه ممکن است در نماهای کامپوزیت و شیشه که خیلی در این نوع کارها دچار خستگی مفرد میشود احب کار امکان دارد عیب های زیادی روی نما بگیرد و باعث خستگی راپل کار شود که بر روی نما کار میکند.

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان

خلاصه کار پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب | پیچ ورولپلاک نما

خلاصه کار امروز:(پیچ و رولپلاک نما):

پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان, پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان, محکم سازی سنگ های پارکینگ, پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

کار امروز ما توی خیابان داریوش کرج سمت گوهردشت بود.کار پیچ و رولپلاک نما داشتیم.

خلاصه کار امروز:

۱٫پیچ و رولپلاک نمای پشت ساختمان.

۲٫پیچ و رولپلاک نمای جلوی ساختمان.

۳٫رزین نمای طرح چوب.