نماشویی با طناب و بدون داربست در کرج و تهران

پیچ و رولپلاک نما بدون داربست

پیچ و رولپلاک نما بدون داربست انواع پیچ و رولپلاک در نمای ساختمان پیچ و رولپلاک در انواع مدل های مختلف تولید شده است که با توجه جنس مصالح مورد استفاده در نمای ساختمان باید نوع مناسبی از آن را Read More

ریزش سنگ - پیچ رولپلاک

سنگ ها را چگونه از خطر ریزش نجات بدهیم؟ | پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما ریزش سنگ چیست ؟  چند نوع سنگ داریم؟ جنس سنگ شما از چه نوعی است؟ چندین نوع سنگ است که از انها برای نماهای ساختمان استفاده میشود. تمام سنگ ها را میتوان اسکوپ سیمی انجام داد Read More