محکم سازی سنگ نما

انواع محکم سازی نما با پیچ و رولپلاک

محکم سازی سنگ نما:

چندنوع محکم سازی داریم برای نما:

 محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, پیچ و رولپلاک با طناب

۱٫محکم سازی سنگ نما با چسب محکم سازی سنگ نما, مقاوم سازی سنگ نما, پیچ و رولپلاک نما, پیچ و رولپلاک با طناب

۲٫محکم سازی سنگ نما با سیمان و پودر خاک سنگ