نماشویی - هزینه پیچ و رولپلاک

هزینه پیچ و رولپلاک سنگ نما در تمام نقاط کشور با طناب و بدون داربست

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ارزان قیمت هزینه پیچ و رولپلاک نماهای سنگی با پیچ گالوانیزه ۶ سانتی متری، در مقایسه با نماهای سنگی که رولپلاک مخصوص یا پوشش مخصوصی پشت پیچ دارند، متفاوت می باشد. برای پی بردن به Read More

نماشویی - اسکوپ سنگ نما

اسکوپ سنگ نما با استفاده از پیچ و رولپلاک طناب و بدون داربست

اسکوپ سنگ نما اسکوپ سنگ نما با استفاده از پیچ و رولپلاک طناب و بدون داربست اسکوپ سنگ نما |  هنگام اجرای نمای ساختمان و چینش سنگ ها، پشت سنگ ها را شیارهای موربی داده و سیم می بندند. به Read More