تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب

توجه:پیچ و رولپلاک نمای ساختمان با طناب و بدون داربست فلزی

پیچ و رولپللاک, پیچ و رولپلاک نما, پیچ کردن نما, پیچ و رولپلاک نمای ساختمان, تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب

تخصص در زدن پیچ و رولپلاک نما و کار با طناب – پیشگیری قبل از حوادث الزامی است چون ضرر خیلی تلخ است

شما حتما میدانید که ریزش کرد سنگ نما از ارتفاع ساختمان ممکن است خدای نکرده خطر ساز شود یا باعث خسارات بسیار جبران ناپذیری شود

که فکر شما و همسایه ها را به مخاطره بیندازد چون همسایگان عابران اصلی خانه شما هستند.

در ساختمانهای بسیار مرتفع و بلند و یا ساختمان های خیلی بلند که دید و بازنگری در سنگ های نمای ساختمان امکان پذیر نمیباشد