پیچ و رولپلاک سنگ نما

مقاوم سازی نمای ساختمان با پیچ و رولپلاک

مقاوم سازی نما با پیچ و رولپلاک سنگ نما امروزه با اتمام ساختمان سازی مرحله ای به نام مقاوم سازی نما با پیچ و رولپلاک سنگ نما صورت می گیرد. پیچ و رولپلاک سنگ نما با استفاده ازطناب یکی ازاین Read More

نقش پیچ و رولپلاک

نقش پیچ و رولپلاک روی نما

نقش پیچ و رولپلاک روی نما نقش پیچ و رولپلاک سنگ نما بسیار مهم است. این نقش از ایفا کردن نقش های انسانی نیز بالاتر است،به این دلیل که در بعضی اوقات باعث نجات افراد از مرگ میشود. برای ایفای Read More