پیچ و رولپلاک زدن نما

پیچ و رولپلاک زدن نما – استوار نما | پیچ و رولپلاک سنگ نما | پیچ رولپلاک نمای ساختمان | کرج

پیچ و رولپلاک نما بعد از انجام پیچ و رولپلاک سنگ درز بندی سنگ را انجام میدهیم. پیچ و رولپلاک زدن نما برای مدتی بسیار طولانی از داربست استفاده میشده است. کارهای نمای ساختمان با طناب بسیار برای شما مقرون Read More

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب و داشتن فایده پیچ و رولپلاک:

پیچ و رولپلاک نما چیست؟

فواید پیچ و رولپلاک, سنگ نمای ساختمان, محکم سازی سنگ نما،پیچ و رولپلاک نما در کرج.پیچ و رولپلاک نما چیست؟

از فواید پیچ و رولپلاک زدن سنگ نمای ساختمان این است که سنگهای نما به طور کامل محکم سازی میشوند

و دیگر باد و باران تاثیری در ریختن انها ندارد.از جمله تاثیر منفی پیچ و رولپلاک نما لک شدن نمای ساختمان است

که بعد از پیچ زدن بتونه همرنگ روی پیچ زده میشود تا در دید نباشد ولی باز هم هرکاری انجام بدهیم یکم لک روی پیچ خواهد ماند.