مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت نمای ساختمان

برای گرفتن قیمت دیه و مسعولیت حوادث ریزش سنگ به لینک صورتی زیر مراجعه کنید.

 مسعولیت سنگ نمای ساختمان

 

مسئولیت ریزش سنگ نما با چه کسی است؟

مسعولیت نمای ساختمان

در مورد مسعولیتی که راجع به ان صحبت کردیم بحث های زیادی وجود دارد.

در اینجور حادثه ها که قرار است رخ بدهد باید سریع واکنش نشان دهیم و مقاوم سازی سنگ ها را در اولین فرصت در دستور کار خود قرار دهیم.

میتوانید با یک سرچ ساده بهترین شرکت را برای چنین خدماتی انتخاب کنید.

شرکت اسیا راپل،نما راپل

مسعولیت نمای ساختمان

مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسعولیت نمای ساختمان با کیست؟

خب باید اول ببینیم قدمت ساختمان چند سال است.چند سال از ساختن ان گذشته است.

زمانی که یک ساختمان ساخته میشود به صورت قانونی به مدت ۱۵ سال مسعولیت نمای ساختمان و سنگ هایش بر عهده سازنده میباشد و بعد از ۱۵ سال دیگر هیچ مسعولیتی بر گردن سازنده محترم نمیباشد.

بعضی ها حتی برای حفظ جان خود سنگ ها را پیچ نمیکنند و به دنبال شکایت از سازنده ساختمان هستند.

شما میتوایند به صورت سریع السیر ساختمان را پیچ و رولپلاک کنید و بعد از اینکه کار ان انجام شد و نما ایمنی خود را به دست اورد بروید و شکایتی بر علیه سازنده تنظیم کنید تا بتوانید خرج و مخارج انجام این کار مهم را از صاحب اولی ساختمان بگیرید.

مسعولیت نمای ساختمان

هزینه پیچ و رولپلاک سنگ نما

ساخت نما وظیفه همیشگی یک سازنده است و چه بهتر که یک نمای محکم و مقاوم را بسازد تا نفرین خریداران را گردن خود نداشته باشد.

هزینه ترمیم نمای ساختمان بر عهده سازنده است و کل مبلغ خرج شده برای تعمیرات نمای ساختمان را باید بپردازد.

مقصر سقوط سنگ نما کیست؟

کار در ارتفاع

خب مقصر را نیز بر حسب همان تاریخ ساخت ساختمان قانون گذاری میکنند.

اگر بعد از جدا شدن سنگ بر روی انسان یا هر چیزی که خسارت به بار بیاورد تا ۱۵ سال پس از ساختن ساختمان بر عهده خود سازنده میباشد بعد از ان برعهده مالکان جدید ساختمان است.

علت ریزش سنگ نما

خب علت ریزش سنگ را هرکسی امروزه میتواند تشخیص دهد.

سنگ ها به دلیل بندکشی افتضاح و استفاده از مواد بندکشی بسیار ضعیف بعد از مدتس محافل سنگ ها باز میشود و درون این محافل اب به راحتی نفوذ میکند که باعث صدرصد ریزش را میتوان در قدم اول اب معرفی کرد.