انجام امور نما هم برای شما ارزانتر تمام میشود و هم میتوانید در وقت صرفه جویی کنید و همچنین ایمنتر از سایر روش ها میباشد.

پیچ و رولپلاک نما و نماشویی

ایا به دنبال فردی هستید که خدمات نما را بهترین شکل انجام دهد؟
ایا به دنبال کسی هستید که محکم سازی سنگ شما را انجام دهد؟
ایا به دنبال نماشویی هستید و میخواهید بدون داربست انجام دهید؟

گروه نما راپل اماده انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما و نماشویی در تهران و کرج میباشد.

چرا ما را برای خدمات نما انتخاب میکنید؟

اببندی نمای ساختمان

برای جلوگیری از نفوذ اب به داخل ساختمان و تخریب نمای داخل خانه ما با طناب نمای ساختمان را اببندی میکنیم.

با نما راپل دیگر نگران چنین مساعل کوچک نباشید.ما با طناب اببندی ساختمان شما را به راحتی انجام میدهیم.

نماشویی بدون داربست

برای رونق دادن به کسب و کار خود و زیبایی شهر از نماشویی با واترجت استفاده میشود.دیگر نگران قیمت داربست نباشید.

گروه نما راپل شستشوی نما را بدون داربست و با طناب انجام میدهد.

پیچ و رولپلاک نما با طناب

پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما با طناب باعث میشود تا سنگ های شما مقاوم سازی شود و دیگر شاهد ریزش انها نباشیم.

گروه نما راپل متخصص در پیچ و رولپلاک سنگ نما میباشد.

رزینکاری سنگ و شیشه

برای براق کردن و زد اب سازی سنگ ها و شیشه ها از چسب و رزین و روغن استفاده میکنیم.با رزین زدن سنگ ها دیگر نگران خرابی نباشید.سنگ ها هر چند وقت یکبار باید رزین کاری بشوند و این را گروه نما راپل انجام میدهد.

نقاشی نما بدون داربست

برای زیبا کردن نماهای قدیمی و نوسازی ساختمان نیاز به یک نقاش پرنده دارید که ما انجام میدهیم.رنگ امیزی نما هنر می خواهد و این هنر با ارزش را ما دارا هستیم.

گروه نما راپل اماده انجام خدمات نقاشی نما میباشد.

نصب سنگ های ریزش کرده

بعد از اتمام پیچ و رولپلاک نمای ساختمان سنگهای ریزش کرده را مانند روز اول نصب میکنیم و بندکشی میکنیم.

با نما راپل برای نصب سنگ ها دچار مشکل نمیشوید.هرکجای نما که باشد با طناب قابل انجام است.

تلفن تماس مستقیم با کارشناس مربوطه

۰۹۱۲-۵۷۷۸۴۳۲          ۰۲۱-۵۶۶۱۵۰۵۷          ۰۲۱-۸۶۰۱۶۴۳۳

وب سایت رسمی ارتفاع کاران نما راپل با مدیریت اکبری

شعار ما : کار خوب پول خوب وجدانی راحت