نماشویی - پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

خدمات گروه نما راپل

برای تماس کلیک کنید

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک سنگ نما ، نماشویی ، نورپردازی ، نصب سنگ ، اسکوپ سنگ نما ،

نصب بنر ، نصب تابلو ، سیمانکاری ، رزینکاری ، محکم سازی سنگ های نما ، شستشوی نمای ساختمان و غیره …
تجربه ی امور بالا را طی سالها فعالیت در سطح کرج و تهران به دست اورده این .
تمام امور کاری با روی نمای ساختمان و با طناب میباشد بدون استفاده از داربست فلزی .

با تشکر نما راپل

ساکنین ساختمان هایی که برای نمای خود عمل پیچ و رولپلاک کردن یا نماشویی  را با طناب میپذیرند

باید بدانند که ما بیمه و ضمانت برای کار های خود داریم.